تیپی کلاسیک

چادرهای زیبا برای کودکان.

چادرهای موی مایلی ایده خوبی برای تنظیم گوشه بازی کودک یا هدیه گاه به گاه خانواده است. تپه های ما با فرم کلاسیک از پارچه پنبه ضخیم دوخته شده اند. کل با پیرایش پنبه ای بریده شده است.

Teepee یک پنجره در سمت چپ دارد. چوب های کاج ما صاف و صاف می شوند ، کل ساختار با طناب چسبانده می شود. چادرهای زیبا دارای دیوارهای 5 و پایه پنج ضلعی هستند که باعث می شود آنها از پایه چادر با پایه مربع پایدارتر و بزرگتر شوند. ما در لهستان ، عمدتا از محصولاتی با منشأ لهستانی تولید می کنیم. ما از شما دعوت می کنیم در دنیای ما سرگرمی داشته باشید و شما را به ایجاد مجموعه های هندی تشویق کنیم.