گلهای وحشی

مجموعه ما "گلهای وحشی" نه چندان متفاوت از رنگ های پری ، بلکه در درجه اول با نقوش زیبای گل آن. طراحی ، دستی با الگوی آبرنگ ، مطابق تصور ما ، مخصوصاً برای ما ایجاد شده است. امیدواریم به اندازه ما لذت ببرید.