تپه با زواید

دخترانه ترین چادر ما.

Teepee با frills از غنای frills و کیفیت طرز کار تأثیر می گذارد. کل از پنبه جامد در سایه های مختلف صورتی تشکیل شده است. teepee بر اساس یک teepee هندی ایجاد شده است ، اما قطعاً از این سبک به لذت دوستداران تزئینات غنی منحرف می شود. teepee ما دارای دیوارهای 5 و پایه پنج ضلعی است که از پایه چادر مربع آن را با مقاومت بیشتر و بزرگتر از چادرها تشکیل می دهد. Tipi دارای یک دفترچه راهنما و یک جلد است. ما شما را تشویق می کنیم مجموعه هایی را با لوازم و لوازم جانبی خود ایجاد کنید.